kkv

Textil


Textilverkstaden är ca 20 m2, samt därtil ca 5 m2 sköljrum.
Där finns två tryckbord båda är 170 cm x 110 cm samt ett ljusbord som är 90 x 60 cm.

Vi har inspirationsträffar på torsdagar kl.16.00 - 18.15.
Vi testar och arbetar med olika tekniker gemensamt eller så jobbar vi med egna projekt som vi har igång.

Höstens inspirationsträffar
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december

Alla är välkomna!

Tillbaka till verkstäder >>

Kontakt
Janne Alise Gustavsen
janne-alise_gustavsen@hotmail.com