kkv

Som medlem får du:

 • Använda lokalerna dygnet runt, med förbehåll för bokningar och uthyrning.
 • Utställningsmöjligheter i Galleri Najaden till reducerat pris.
 • Tillgång till en lounge innanför KKV.
 • Ett eget skåp eller en låda för förvaring
 •  Reducerat pris i vissa butiker, för exakta uppgifter se pärm på KKV.


Information om Brandskydd:
Enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO), har både ägaren av en fastighet och den som bedriver verksamhet, ansvar för brandskyddet i byggnaden.

 • Vid brand är det allas uppgift att larma, rädda och om möjlighet finns, släcka. 
 • Återsamlingsplats är vid träplanket till Amnestys Loppis.
 • Använd enbart de vita tryckknapparna med en nyckelsymbol på när du öppnar entrédörrarna. Detta för att branddörrsfunktionen i dörrhandtagen skall fungera vid brand!
 • Håll nödutgångar och passager fria. Se utrymningskartan på väggen vid sidan om entré dörren till KKV.


Information om säkerhet:
Den som erhållit en tagg är personligt ansvarig. Borttappande av tagg debiteras med 100 kr.
För verkstadsarbete när larmet är påslaget är det viktigt att lära sig hur man larmar av! Den som missar att larma av får personligen bekosta eventuell utryckning.

Hjärtstartare kommer att finnas på Kulturhuset Najaden på 2:a våning vid konsertsalen. Mindre förbandsutrustning finns i pentryt på KKV.

Information om försäkring:
Medlem som arbetar i verkstaden ska ha erforderliga kunskaper om befintlig utrustning. KKV eller Halmstads kommun har inget ansvar för eventuella skador som medlem ådrar sig vid användande av verkstädernas utrustning eller material. Som medlem behöver du därför ha en gällande ansvars- eller olycksfallsförsäkring.

Information om miljöpolicyn:
Samtliga kemikalier som används på KKV meddelas till kemikalierepresentanten så denne kan registrera detta i Ichemistry. Detta gäller för allt från t.ex. handtvål, såpa, färger till fotokemi, glasyrer, järnklorid etc. 
Skriv på ett papper:

 • namn på produkt,
 • märke, tillvärkare ev. produktnummer. 
 • ditt namn.
Det här gäller oavsett om de förvaras på KKV permanent, eller enbart används ett par timmar då och då och förvaras på annan plats. Detta i enlighet med miljöbalken och hårdare miljölagstiftning.
(Kemikalierna behöver enbart rapporteras första gången de används på KKV, det som är registrerat i Ichemistry sparas)

Lämna dina uppgifter om kemikalier i postlådan eller i styrelsens postfack för internpost. 

Kontakta styrelsen för mer info om kemikaliehanteringen >>

Tänk på eventuella allergiker och undvik starkt doftande parfym och blommor.

Information om källsortering:

 • Matavfall källsorteras i gröna påsar.
 • Brännbart och hushållssopor slängs i den blå containern bakom Kulturhuset Najaden mot havet. 
 • Andra sopor källsorteras och slängs vid återvinningscentral/miljöstation.
 • Förbjudet att röka vid entrén till KKV i enlighet med hårdare lagstiftning. (2018:2088)
 • Se också respektive verkstads regler!


Information om städrutiner

 • Var och en städar efter sig, stänger maskiner och slänger sopor.
 • Städningen av toalett och pentry sker månadsvis av respektive verkstad. Se städschema på KKV:s anslagstavla.
 • Gemensam städdag med hela KKV sker en gång på våren och en gång på hösten. Datum meddelas i medlemsutskick.
 • Se till så att fönstren är stängda när du går. (Se bild)
 • Om arbeten behöver lämnas kvar, ska de namnas och märkas med datum för avhämtning


Städutrustning.
Finns i förrådet i Galleriet.
Skriv upp på listan på insidan av förrådsdörren när något städmaterial börjar ta slut.

Uppdaterades 21.04.20