kkv

KKV i januari 2021

Hej alla KKV- medlemmar!
Vi vill börja med att önska alla ett gott friskt och bättre nytt år!
Sedan ni fick decemberutskicket har inte mycket hänt på KKV. Det har varit många helger och fortsatt pandemitid. Utskicket denna gång blir därför lite povert – men viktigt. Vi vill i detta utskick dels förbereda för årsmötet dels påminna om de tre utställningar vi skrivit om tidigare, men som det fortfarande finns tid att skicka in till.

Angående KKV:s Årsmöte 2021
Vi behöver ha ett årsmöte, men ett fysiskt sådant är inte möjligt på grund av pandemirestriktionerna. Vi har diskuterat att ha det digitalt, men bland annat med anledning av att vi är så många i föreningen kommer vi i år att ha ett årsmöte via poströstning. Det kommer att gå till så att vi skickar ut dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan, budgetplan för 2021 plus, det som är nytt, en röstsedel. Röstsedeln ska fyllas i, signeras och skickas in. Ni kommer att få utskick i mitten av februari samtidigt som dokumenten också läggs ut på hemsidan. Tänk på att betala in medlemsavgiften innan sista februari om du vill vara röstberättigad. Årets avgift är 750 kr som sätts in på postgiro 926506-7.
En viktig del av årsmötet är val och omval av styrelsemedlemmar. Den fråga som upptagit mångas tankar i höst har gällt målerigruppens arbetsutrymme och eventuell förändring av galleri. Denna fråga har vi inte möjlighet att ta upp under rådande förhållande, så den skjuts på framtiden, tills vi kan ses på fysiska träffar på KKV. 
Vill du hjälpa till att hålla föreningen igång? Utan styrelse ingen förening. Flera av våra styrelsemedlemmar har gjort ett stort arbete och behöver nu ta en paus och överlämna till andra hågade. Vid årsmötet i början av mars 2021 kommer vi att behöva välja in tre ordinarie styrelsemedlemmar, varav en kassör, dessutom revisor och valberedning. Om du vill veta något om styrelsearbetet i KKV, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Om du är intresserad av att jobba i styrelsen nu eller i framtiden är det bra om du mailar valberedningen. Anki Tornberg och/eller Maria Berta på e-postadresserna: tornberg1@telia.com och  m.berta@mail.com . Du kan också ringa Anki på 072-2044550. 

Kassörens uppgift:

Ansvara för att föreningens tillgångar förvaltas avskilt och att räkenskaper förs
Tillsammans med ordförande teckna föreningen
Medverka vid upprättande av budget
Upprätta bokslut vid verksamhetsårets slut
Avge ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte

Styrelseledamots uppgift:

Närvara vid styrelsemöten
Förbereda sig i olika ärenden och delta i beslut
Aktivt delta i styrelsens arbete som verkställande organ

3 utställningar att söka
Hallands konstförenings Vårsalong 2021. Du har möjlighet att lämna in fotografier digitalt från måndagen den 11 januari till söndagen den 14 februari. Mer information i tidigare utskick eller på www.hallandskonstforening.se
Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: alla former och uttryck inkluderas, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med, samt har anknytning till något av sydlänen, har möjlighet att söka. All information om projektet och hur man söker finns på www.utvaltisyd.se. Sista chansen!!Ansökan är öppen till 15 januari 2021.
Nordisk Salong i Helsingborg med vernissage den 3 december 2021. Ansökan öppnade den 1 januari 2021 och pågår till den 31 juli 2021.
För tredje gången genomför vi konceptet Nordisk Salong som är öppen för ansökningar från alla våra nordiska länder. Målet är en jurybedömd utställning som ska visa upp ett urval av den samtida nordiska konsten. Bakom arrangemanget står Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus. För mer information och ansökan gå in på vår hemsida: www.nordisksalong.se


Keramikverkstan
Många är aktiva i keramikverkstan och det tillverkas hela tiden nytt, därför ber vi medlemmar som har färdiga alster stående sedan länge att hämta dessa. Det finns nu en beställningslista för gemensamt inköp av lera. Beställningen görs snart, så du som är intresserad av ny lera, gå och skriv upp dig. Inbetalning av kostnad görs i förskott. Kontaktperson för keramikverkstan är Marianne Holmberg. E-post: marianneholmberg47@gmail.com


Trä/metall- och silververkstan
En nyhet i träverkstan är att vi har fått verktyg till svarven.
Kontaktperson för träverkstan: Elin Basander André. E-post: elin.basander@formsson.se


Observera att silververkstan har en ny kontaktperson: Frida Enqvist. 
E-post: fridasmail@yahoo.com


Grafikverkstan
Aktiva i grafikverkstan planerar en vårutställning i Galleri Najaden. I grafiken är Kajsa Samuelsson kontaktperson. E-post: kajsasamuelsson4@gmail.com


Fotografigruppen
Mörkrummet är nu i princip färdigt, meddelar Kajsa Samuelsson, som tills vidare är kontaktperson också för denna grupp. Fotogruppen, som nu består av 10 medlemmar, planerar att ha en utställning i Galleri Najaden under våren 2021. 
Fotografi: Kajsa Samuelsson


Textilverkstan
Textilgruppen kommer att ha en återkommande dag för dem som vill träffas och skapa textilt. Från och med vecka 2, blir tisdagar i jämna veckor en sådan dag, med start vid 17-18-tiden. Lördag förmiddagar är också en bra tid att ses på, hälsar Åsa.
Åsa Malmborg, textilgruppens kontaktperson har ny e-postadress:kkvhalmstad_textilgruppen@hotmail.com.


Ateljégruppen
Kontaktpersoner för ateljégruppen är Anki Tornberg och Maria Berta. E-postadresser: tornberg1@telia.com och m.berta@gmail.com Styrelsen har valt att under första ha
Glöm inte att då och då titta in på vår hemsida www.kkvhalmstad.se !


Galleriet
Från medlemmar har inkommit ett önskemål, om att ”det alltid ska hänga något på väggarna i galleriet”. Skulpturer kan ställas i hyllan i galleriet. Det är ett önskemål vi nu ska tillgodose. Därför ber vi er skicka in fotografier på alster ni vill ha utställda. Eva Tingström är utställningsansvarig. Hennes e-postadress: e.tingstrom@telia.com. 
Gallerigruppen behöver påfyllning av nya aktiva medlemmar. Gärna datorkunniga. Är du intresserad hör av dig till Anna Froio. Hennes e-postadress: annahovi@hotmail.com


Vill du hyra en digital utställningsplats?
Nu kan man som medlem hyra en egen digital utställningsplats på vår hemsida. Det kommer att kosta 500 kr för ett halvår. Man ges möjlighet att visa fem verk åt gången och dessa verk kan bytas ut under hyrperioden. Efter ett halvår kommer vi att utvärdera om medlemmarna visat något intresse för möjligheten att hyra plats på hemsidan. Ni kan anmäla intresse till susanne.kres@icloud.com med rubricering ”Hyra digital utställningsplats”.

Från styrelsen genom 
Marie Bendroth Karlsson och Ulla Riise 
 

Fotografi: Från parken utanför Skissernas museum i Lund av Marie Bendroth Karlsson

Fotografi: Kajsa Samuelsson

KKV i december 2020

Hej alla KKV medlemmar!

December, utställningar och inställda arrangemang.
December och ljus i alla fönster och ett välkommet besked från kulturnämnden. Tidigare i höstas ansökte vi om att slippa den överenskomna hyreshöjningen på 10.000 kr för 2021. Nämnden beslöt att vår hyresnivå blir kvar på 2020 års nivå. Det tackar vi för!
Tråkigt nog fortsätter Galleriet att vara stängt och alla gruppaktiviteter att vara inställda. Vårt interna arbete, dvs arbetet i verkstäderna kan ändå fortsätta, med hänsyn tagen till de allmänna restriktionerna om att hålla avstånd, tvätta händer och att inte samlas i grupper. Vi får inte gå in i Kulturhuset Najadens lokaler som loungen, kopieringsrum och toaletter, som vi vanligtvis har tillgång till. Vi har också, som ni märkt, fått ge upp tanken på ett fysiskt medlemsmöte. Vi återkommer efter nyår med nya planer. En uppmaning till alla verkstadsansvariga är att skapa en chatt för de aktiva i respektive grupp, så att man kan kommunicera om man tänker vara på KKV och arbeta.  
 
Utvalt – en jurybedömd vandringsutställning och Nordisk Salong
När vi nu inte kan ha utställningar i vårt eget galleri, kan det vara idé att skicka in sina verk till någon av de två utställningar som presenteras nedan. 
Projektledare för Utvalt är Maria Vieweg på Form Designcenter i Malmö (www.formdesigncenter.com). Hon har skickat ut följande information:
Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: alla former och uttryck inkluderas, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.
Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med, samt har anknytning till något av sydlänen, har möjlighet att söka. All information om projektet och hur man söker finns på www.utvaltisyd.se. Där finns också länkar till de tidigare utställningarna som genomförts 2015och 2018. Projektet Utvalt drivs gemensamt av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes Hemslöjdsförbund. Utställningen öppnar på Form/Design Center i Malmö den 16 juni 2021. Därefter vandrar utställningen vidare till Ronneby. Östersund. Tomelilla och Bodafors. 
Affischen för Utvalt bifogas.
 
Ytterligare en utställning att anmäla sig till är Nordisk Salong i Helsingborg:
VÄLKOMMEN ATT SÖKA
Nu kan vi äntligen berätta att det är dags för en ny Nordisk Salong i Helsingborg med vernissage den 3 december 2021.
För tredje gången genomför vi konceptet Nordisk Salong som är öppen för ansökningar från alla våra nordiska länder. Målet är en jurybedömd utställning som ska visa upp ett urval av den samtida nordiska konsten. Bakom arrangemanget står Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus.
Ung som gammal, etablerad eller nyutexaminerad, professionell eller amatör – alla bjuds in att skicka in verk inom tio kategorier: måleri, teckning, skulptur, textil, film, foto, grafik, installation, performance och blandteknik.
Ansökan öppnar den 1 januari 2021 och pågår till den 31 juli 2021.
För mer information och ansökan gå in på vår hemsida: www.nordisksalong.se
Kontaktansvarig: Christel Knappe info@nordisksalong.se
 
Lycka till med ovannämnda utställningar! 
 
Keramikverkstan
En nyhet i verkstan är att vi fått en avsevärt bättre ordning med ett nytt hyllsystem. Den enskilda aktiviteten är stor och det är många lerverk som väntar på att torkas, brännas, glaseras och brännas igen. En annan välkommen nyhet är att KKV fått ytterligare en ugn till skänks. Det tackar vi för!
De medlemmar som har färdiga alster stående sen länge ombeds hämta dessa. 
Kulturskolan kommer inte att vara i lokalen under resten av höstterminen.
Kontaktperson för keramikverkstan är Marianne Holmqvist. E-post:marianneholmberg47@gmail.com

Trä/metall- och silververkstan
Kontaktperson för träverkstan: Elin Basander André. E-post: elin.basander@formsson.se  
Observera att silververkstan har en ny kontaktperson: Frida Enqvist. 
E-post: fridasmail@yahoo.com

Från silververkstans måndagsgrupp Elisabeth Iggström

Grafikverkstan 
I grafikverkstan har det gjorts en del förändringar. Utrymme har frigjorts genom att en liten press, som inte gick att använda, har slängts. Bokpressen har flyttats till entrérummet och står nu så den kan ses som en vacker skulptur när man kommer in på KKV. Vidare har några lådsektioner flyttats. Frågan ställs nu till målargruppen om de kan tänka sig att använda en del av grafikverkstan som ateljé? Det får prövas och tiden får utvisa om fler förändringar kan och behöver göras.
Kajsa Samuelsson är kontaktperson. E-post: kajsasamuelsson4@gmail.com
 
 
Fotografigruppen
Mörkrummet är nu i princip färdigt, meddelar Kajsa Samuelsson, som tills vidare är kontaktperson också för denna grupp. Fotogruppen, liksom grafikgruppen planerar att ha utställningar våren 2021. 
 
Textilverkstan
Textilgruppen kommer att ha en återkommande dag för dem som vill träffas och skapa textilt. Från och med vecka 2 nästa år, blir tisdagar i jämna veckor en sådan dag, med start vid 17-18-tiden. Lördag förmiddagar är också en bra tid att ses på, hälsar Åsa.
Inköp av symaskin är på gång och förmodligen på plats innan årets slut.
Åsa Malmborg, textilgruppens kontaktperson har ny e-postadress: kkvhalmstad_textilgruppen@hotmail.com.
 
Ateljégruppen

Kontaktpersoner för ateljégruppen är Anki Tornberg och Maria Berta. E-postadresser: tornberg1@telia.com och m.berta@gmail.com
 
 
Galleriet
Från medlemmar har inkommit ett önskemål, om att ”det alltid ska hänga något på väggarna i galleriet”. Skulpturer kan ställas i hyllan i galleriet. Det är ett önskemål vi nu ska tillgodose. Därför ber vi er skicka in fotografier på alster ni vill ha utställda. Eva Tingström är utställningsansvarig. Hennes e-postadress:  e.tingstrom@telia.com.
Gallerigruppen behöver påfyllning av nya aktiva medlemmar. Gärna datorkunniga. Är du intresserad hör av dig till Anna Froio. Hennes e-postadress: annahovi@hotmail.com
 
En påminnelse om möjligheten att hyra digital utställningsplats
Från och med årsskiftet 2020/21 kommer vi att pausa de digitala utställningarna. Däremot kommer vi att pröva ett koncept föreslaget av en av våra medlemmar. Det handlar om att hyra en egen digital utställningsplats på vår hemsida. Det kommer att kosta 500 kr för ett halvår. Man ges möjlighet att visa fem verk åt gången och dessa verk kan bytas ut under hyrperioden.
Styrelsen har valt att under första halvåret 2021 undersöka om intresse finns. Efter ett halvår kommer vi att utvärdera om medlemmarna visat något intresse för möjligheten att hyra plats på hemsidan. Ni kan redan nu anmäla intresse på sekr.kkvhalmstad@gmail.com med rubricering ”Hyra digital utställningsplats”.
 
Intresserad av styrelsearbete?
Vill du hjälpa till att hålla föreningen igång? Flera av våra styrelsemedlemmar har gjort ett stort arbete och behöver nu ta en paus och överlämna till andra hågade. Vid årsmötet i början av mars 2021 kommer vi att behöva välja in 3 ordinarie styrelsemedlemmar, varav en kassör. Om du vill veta något om styrelsearbetet, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Om du är intresserad att ställa upp kontakta valberedningen. Anki Tornberg och/eller Maria Berta på e-postadresserna: tornberg1@telia.com och  m.berta@gmail.com
 
 
Glöm inte att då och då titta in på vår hemsida www.kkvhalmstad.se !
 
Med en önskan om en God Jul och allt gott på nya året!
från styrelsen genom
Marie Bendroth Karlsson,  Anna Froio,  Ulla Riise


 

Från Silververkstans måndagsgrupp Elisabeth Iggström.


 

 

Istället för gran. Paprika.
Foto Marie B K.