kkv

Medlemsutskick Mars 2021
Årsmöte
KKV i mars 2021
Hej alla KKV- medlemmar!
Detta utskick kommer i första hand för att vi förra söndagen den 14 mars, hade årsmöte. Ett litet med bara styrelsen. Ett stort tack till medlemmar som skickat eller lämnat in röstsedlar. Det känns viktigt att ni ”är med”, trots pandemi. Drygt hälften av alla medlemmar, det vill säga något fler än antalet medlemmar som varit på våra senaste medlemsmöten hade röstat. Det resultatet kan väl betraktas som att poströstningen fungerade väl.
Föreningen har minskat något i antal. Vi är nu drygt 90 medlemmar. Några gör en paus på grund av pandemin, men vi hoppas på bättre tider och välkomnar er tillbaka då. Detta medlemsutskick sänds ut till samtliga som var medlemmar under 2020. Styrelsen är utökad och delvis ny. Se mer i det bifogade årsmötesprotokollet.
Repris på Inbjudan att bli digital utställare på kkv:s hemsida! Brev från Susanne Kres
Hej alla medlemmar!
För er som jag inte ännu träffat, heter jag Susanne Kres och är en aktiv medlem i kkv. Jag arbetar med hemsidan i föreningen och håller i huvudsak till i keramik och grafik verkstäderna när jag arbetar med konst.
Årsskiftet 20/21 sjösatte styrelsen projektet att ställa ut bilder digitalt på vår hemsida och jag vill med denna inbjudan informera lite om tankarna bakom detta projekt samt informera om hur det hela går till.
Projektet innebär att alla medlemmar har möjlighet att hyra en plats på hemsidan för en summa om 500 kr.
Varje utställare har där möjlighet att visa fem bilder i taget och möjlighet att byta bilder under hyresperioden. Bilderna kommer att ligga på en egen sida på hemsidan
kopplad till ditt namn samt ligga i ett bildspel på hemsidans första sida tillsammans med andra digitala utställare. Alla alster kan ställas ut digitalt, ett tips är att låna galleri najaden för att fotografera alstren, utrymmet och ljuset är bra. Hyresperioden är för närvarande 6 månader och en utvärdering av projektet kommer att göras under sensommaren 2021.
Eftersom allt arbete på kkv är ideellt och kkv behöver inkomster är det en fördel för föreningen i stort att hyra ut digitala utställningsplatser. Samtidigt ger det den utställande konstnären en plattform att under ett halvår visa och sälja sina alster. Vår hemsida blir också intressantare för besökare om vår konst och våra konstnärer finns tillgängliga där och kommer sannolikt att bidra till ett högre antal besökare under fysiska utställningar på Galleri Najaden.
Är du intresserad?
Maila mig fotografier på dina alster och en kort presentation samt de kontaktuppgifter du vill ha på hemsidan. Maila till: susanne.kres@icloud.com
Betala in 500kr till kkv på PG 926506-7
Gå gärna in på hemsidan och kika på upplägget för att få en uppfattning om hur det kommer att se ut.
Dela gärna hemsidan på era sociala plattformar så får vi fler besökare.
Har du frågor eller vill förmedla en idé, maila mig! Det kan dock ta någon dag innan jag har möjlighet att svara.
Vänliga hälsningar Susanne Kres
Gallerigruppen
Gallerigruppen efterlyser fortfarande en datorkunning medlem, som också är intresserad av foto och film och som vill vara med och jobba i gruppen. Hör av er till Maria Berta. Epostadress: m.berta@mail.com
Tagg och avslutat medlemskap
Om du valt att inte fortsätta ditt medlemskap, var snäll och lägg din tagg i ett kuvert med namn i styrelselådan eller i brevlådan utanför entrén. Ersättning för icke inlämnad tagg är 100 kr. Vi vore tacksamma om ni som väljer att gå ur meddelar oss.
Till sist några ord av den spännande konstnären Hundertwasser, målare, arkitekt och tidigt ekologiskt medveten:
                 When we dream alone it is only a dream,
                       when many dream together
                   it is the beginning of a new reality
 
Glöm inte att då och då titta in på vår hemsida www.kkvhalmstad.se! Många hälsningar från styrelsen
genom
Marie Bendroth Karlsson
 
 

KKV i februari 2021
Hej alla KKV- medlemmar!
 
Detta medlemsutskick innehåller endast ett par informationspunkter, men de är viktiga att ta del av! Pandemin fortsätter, avstånd hålls och visst arbete pågår trots detta i verkstäderna. Det konstnärliga arbetet känns extra viktigt när mycket annat inte fungerar som vanligt. Det blir mer från de olika verkstäderna i nästa utskick. Är det någon av er medlemmar som vill delge något till hela föreningen maila in på bendrothkarlssonmarie@gmail.com, så tar jag med det i marsutskicket.
 
Viktig information!  KKV:s Årsmöte 2021
Som vi tidigare meddelat blir årsmötet, på grund av pandemin, via poströstning i år. Årsmötet blir den 14 mars. Det kommer att gå till så att vi mailar ut dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan, budgetplan för 2021 plus, det som är nytt, en röstsedel. Allt kommer också att ligga på hemsidan fr.o.m söndagen den 28 februari. 
Röstsedeln kommer dessutom att skickas ut med vanlig post. Alla som är röstberättigade, ombeds fylla i, signera och skicka in den. De som får en röstsedel i brevlådan, är de som betalat medlemsavgiften senast den 25 februari. Observera att det är några dagar tidigare än vad som sagts tidigare. Detta för att ni ska få röstsedlarna två veckor innan årsmötet. Den ifyllda röstsedeln kan inte mailas till oss utan måste skickas per post till adressen som står längst ner på röstsedeln. Alternativt kan den läggas på KKV:s brevlåda. Vi vill ha röstsedlarna innan kl. 12 den 14 mars för att de ska räknas.
 
 
Processen ser ut på följande sätt:
Styrelsen kommer att sammanträda kl.12.30 den 14 mars för sammanräkning av röster. Ett konstituerande möte med nya styrelsen kommer att hållas senare på eftermiddagen. Mötesprotokoll sänds ut under veckan därefter. Motioner som inkommit kommer att behandlas på nästa medlemsmöte. Ett medlemsmöte som beräknas till maj och som kommer att ske på ZOOM, om inte restriktionerna för möten har ändrats.
Tänk alltså på att betala in medlemsavgiften innan sista 25 februari om du vill vara röstberättigad. Årets avgift är 750 kr som sätts in på postgiro 926506-7.
 
Inbjudan att bli digital utställare på kkv:s hemsida! Brev från Susanne Kres
 
Hej alla medlemmar! 
För er som jag inte ännu träffat, heter jag Susanne Kres och är en aktiv medlem i kkv. Jag arbetar med hemsidan i föreningen och håller i huvudsak till i keramik och grafik verkstäderna när jag arbetar med konst. 
Årsskiftet 20/21 sjösatte styrelsen projektet att ställa ut bilder digitalt på vår hemsida och jag vill med denna inbjudan informera lite om tankarna bakom detta projekt samt informera om hur det hela går till.
Projektet innebär att alla medlemmar har möjlighet att hyra en plats på hemsidan för en summa om 500 kr. 
Varje utställare har där möjlighet att visa fem bilder i taget och möjlighet att byta bilder under hyresperioden. Bilderna kommer att ligga på en egen sida på hemsidan kopplad till ditt namn samt ligga i ett bildspel på hemsidans första sida tillsammans med andra digitala utställare. Alla alster kan ställas ut digitalt, ett tips är att låna galleri najaden för att fotografera alstren, utrymmet och ljuset är bra. Hyresperioden är för närvarande 6 månader och en utvärdering av projektet kommer att göras under sensommaren 2021. 
Eftersom allt arbete på kkv är ideellt och kkv behöver inkomster är det en fördel för föreningen i stort att hyra ut digitala utställningsplatser. Samtidigt ger det den utställande konstnären en plattform att under ett halvår visa och sälja sina alster. Vår hemsida blir också intressantare för besökare om vår konst och våra konstnärer finns tillgängliga där och kommer sannolikt att bidra till ett högre antal besökare under fysiska utställningar på Galleri Najaden. 
Är du intresserad?
Maila mig fotografier på dina alster och en kort presentation samt de kontaktuppgifter du vill ha på hemsidan. Maila till: susanne.kres@icloud.com
Betala in 500kr till kkv på PG 926506-7
Gå gärna in på hemsidan och kika på upplägget för att få en uppfattning om hur det kommer att se ut. 
Dela gärna hemsidan på era sociala plattformar så får vi fler besökare. 
Har du frågor eller vill förmedla en idé, maila mig! Det kan dock ta någon dag innan jag har möjlighet att svara.  
Vänliga hälsningar Susanne Kres


Skåp
 
Vi har en hel del nya medlemmar som behöver förvaringsutrymme för sitt material. Om ni har skåp eller lådor, som inte eller sällan används, var bussiga och meddela styrelsen. Vi kan hjälpa till att tömma om ni har svårt att ta er in till KKV. 
 
Gallerigruppen
 
Gallerigruppen efterlyser en datorkunning medlem, som också är intresserad av foto och film och som vill vara med och jobba i gruppen. Hör av er till Maria Berta. Epostadress: m.berta@mail.com
 
Glöm inte att då och då titta in på vår hemsida www.kkvhalmstad.se!
 
Många hälsningar från styrelsen
genom
Marie Bendroth Karlsson och Ulla Riise
 

 16.2.2021
Hej alla medlemmar,
I januari fick vi en förfrågan från vår granne Kattegattkliniken om vi ville hyra ut Galleri Najaden till dem. De ska använda den för vaccination mot covid. Efter diskussioner och förhandlingar har vi idag (16.2.21) undertecknat ett hyresavtal med dem. När de kan starta vet ingen riktigt ännu, v. 12 är en preliminär start. 
Vi har varit noga med att uthyrningen gäller så länge vi inte kan ha galleriet öppet för allmänheten och uthyrningen ska inte påverka verkstads arbetet. Se nedan de villkors punkter som är inskrivna i kontraktet. Vi har begärt en veckohyra på 2.000kr. 

 "VILLKOR för uthyrning till Kattegattkliniken
1.       Att en passage från ytterdörren till galleriets entré skärmas av, för att    
förhindra personer som besöker vaccinationsenheten att gå in i KKV:s övriga utrymmen.
2.       Sopor och eventuella kemikalier avlägsnas från vaccinationsområdet dagligen.
3.       Lokalen hyrs ut så länge Galleri Najaden pga pandemirestriktioner tvingas hålla stängd. Uthyrningen upphör senast en vecka efter att galleriet åter kan öppna för allmänheten.
4.       När kulturskolan återupptar sin verksamhet (1 em i veckan) får ingen vaccination förekomma under undervisningstid.
5.       Lokalen får inte lämnas olåst när den inte är bemannad.
6.       Uthyrningen ska inte påverka KKV:s övriga verksamhet. Medlemmar ska utan problem kunna ta sig in till verkstäderna."
Dessutom har vi skrivit in att slutdatum för uthyrningen vilket är sista juni.
Då vi tyckte det var en bra idé att ha en utställning under uthyrningsperioden,  så har Eva Tingström nu gjort ett gott jobb med att hänga en utställning som omfattar både  galleriet och i entrén.
För att fler ska få möjlighet att delta i utställningen kommer vi att byta utställare efter en månad av uthyrning.
Våra medlemmar  ska inte behöva vara oroliga för att  vara på KKV. De som ska vaccineras måste vara friska för att besöka kliniken och klinikens besökare kommer inte in på "vårt område" tex ingår inte toalett eller pentry. Uthyrningen gäller galleriet och en avskärmad "passage" dit.  
Ni kommer att få ett mail med  besked om när vaccinationen börjar, så fort vi vet.
Styrelsen genom
Marie Bendroth Karlsson
 

Detalj från hus i Wien av Hundertwasser. Fotograf:Marie Bendroth Karlsson

Fotografi: Marie Bendroth Karlsson. Sprungen Ur av Pål Svensson i Wanås skulpturpark.

Fotografi: Från parken utanför Skissernas museum i Lund av Marie Bendroth Karlsson

Fotografi: Kajsa Samuelsson