kkv

ARKIV

Medlemsutskick

KKV i november 2020
Hej alla KKV medlemmar!
 
November, utställningar och inställda arrangemang.
Tyvärr får vi börja med att skriva om de strängare restriktioner som nu råder i Halland, pga av covid-19 och ökad smittspridning. Det innebär att höstens medlemsutställning, med tema Halmstad, som öppnade den 28 oktober, stängdes redan den 5 november. All vår offentliga verksamhet är inställd t.o.m den 24 november. Det innebär också att inbokade utställningar i november skjuts på framtiden. Vårt interna arbete, dvs arbetet i verkstäderna kan fortsätta, med hänsyn tagen till de allmänna restriktionerna om att hålla avstånd, tvätta händer och att inte samlas i grupper. Vi får inte gå in i Kulturhuset Najadens lokaler som loungen, kopieringsrum och toaletter, som vi vanligtvis har tillgång till. 
 
Medlemsmöte och en angelägen fråga
Vi hade hoppats kunna kalla till ett medlemsmöte i mitten av november, men har skjutit på det till söndagen den 29 november kl. 13-15. Vi får tillsvidare ha det som ett preliminärt datum och höra vad myndigheterna råder oss till efter den 24 november. 
Men vi har en angelägen fråga som föreningen behöver förhålla sig till.
Ateljégruppen har sedan starten haft problem med sitt arbetsutrymme. Det är ett genomgångsrum som används av alla och delas med pentryt och entrén. Det är svårt att få arbetsro och att göra utrymmet till den inspirerande arbetsplats som önskas av KKV:s målande medlemmar.
Då förslag framlagts att låta ateljégruppen byta plats med nuvarande galleri tog styrelsen initiativ till ett möte med Karolina Petersson för att få professionella råd. Vi undrade om det överhuvudtaget var möjligt att skapa ett galleri i ”entrérummet”. Hon visade sig positiv och vi hade ett andra möte då Karolina hade med sig två kollegor. De gav förslag på möjliga lösningar. En modell i skala1:10 gjordes, för att konkretisera förslaget, som ska presenteras för alla medlemmar.
Modellen, som står i ”entrérummet” har tyvärr spridit oro och kanske rädsla för att modellen innebär att ett beslut är fattat. Så är inte fallet! Modellen är ett förslag. Styrelsen välkomnar andra alternativa förslag. De bör vara genomtänkta och presenteras med en enkel ritning.
På nästkommande medlemsmöte kommer vi att gemensamt titta på och diskutera modellen och om det finns andra förslag. Inget beslut kommer att fattas på det mötet. Vi ska enbart synliggöra föreliggande förslag och diskutera möjliga lösningar på problemet. Detta är inte en sak för styrelsen att avgöra eftersom det berör hela föreningen om galleriet ska flyttas/förändras. Det är viktigt att alla som intresserar sig för detta kommer till mötet eller hör av sig. Ritningar och beskrivningar av förslag mottas tacksamt på sekr.kkvhalmstad@gmail.com. Rubrik ateljé/galleri.
Ni som inte har sett modellen och är oroliga för smittspridning, gå gärna och titta på modellen på egen hand, så ni vet.
 
Keramikverkstan
Fram till och med 24 november är alla gruppaktiviteter inställda.
Men självklart kan var och en välja att gå till verkstan och arbeta på egen hand!
I början av oktober var det rakubränning igen, för tredje gången. Tio medlemmar var denna gång hos Göran Loneberg i Fammarp och brände. Som vanligt var det en uppskattad och härlig dag i rök och eld med ett antal överraskningar och lite dramatik. En eloge till Göran, som är så kunnig och hjälpsam!
Det glödheta lergodset läggs först i spånet, för att senare flyttas till vattenhinken.
 
Torsdagen den 29 oktober handledde Ingrid Karlsson en grupp i att bygga stort med svartlera. På byggplattor görs en stomme som stöd till att skulptera utifrån.
Arbete med svartlera. 
På grund av covid – 19 så kommer inte Kulturskolan att vara i keramikverkstan som de brukar på onsdagar i v.46 - 48. Vilket innebär att våra medlemmar  kan  vara där och arbeta också under onsdagseftermiddagarna under dessa veckor.
Kontaktperson för keramikverkstan är  marianneholmberg47@gmail.com
 
Trä/metall- och silververkstan
kontaktperson: Elin Basander André. elin.basander@formsson.se .  Se på hemsidan när nästa träff med täljklubben blir. 

Grafikverkstan 
I grafikverkstan är det vanligtvis gemensamma aktiviteter på torsdagar mellan kl. 13 och ca 16.30. Övrig tid arbetar medlemmarna enskilt. Under rådande omständigheter så rekommenderas alla att välja enskilt arbete eller att vara ett fåtal vid varje tillfälle, fram till den 24 november.
Grafikgruppen planerar en utställning till våren.
  Här arbetar medlemmarna med vattenbaserad tryckfärg. 
Kajsa Samuelsson är kontaktperson. E-post: kajsasamuelsson4@gmail.com
 
Fotografigruppen
Mörkrummet är nu i princip färdigt, meddelar Kajsa Samuelsson, som tills vidare är kontaktperson. Nio medlemmar har denna nystartade grupp, som hunnit ha tre träffar och planerar nästa träff till den 21 november kl. 14. De planerar också att ha en fotoutställning i mars 2021. 
 
Textilverkstan
OBServera att Åsa Malmborg, textilgruppens kontaktperson har ny e-postadress: kkvhalmstad_textilgruppen@hotmail.com. Åsa sände nyss ut ett informationsbrev om bl.a. en nystartad facebook-grupp och en Instagram-sida. Om ni inte har fått detta utskick och önskar information om textilgruppen, maila Åsa, så lägger hon till er på kontaktlistan.  
 
Ateljégruppen
Ateljégruppen fortsätter att träffas med jämna mellanrum bestämda tisdagar. Nu med försiktighet. Tisdagen den 3 november träffades ett fåtal för att experimentera med tusch och olika tuschredskap. Janne-Alise Gustavsen visade hur man kunde tillverka redskap själv av läskburkar.
 
Redskap gjorda för tusch experiment.
 
Galleriet
Från medlemmar har inkommit ett önskemål, om att ”det alltid ska hänga något på väggarna i galleriet”. Skulpturer kan ställas i hyllan i galleriet. Det är ett önskemål vi nu ska tillgodose. Därför ber vi er skicka in fotografier på alster ni vill ha utställda. Eva Tingström är utställningsansvarig. Hennes e-postadress:  e.tingstrom@telia.com.
 
En påminnelse om möjligheten att hyra digital utställningsplats
Från och med årsskiftet 2020/21 kommer vi att pausa de digitala utställningarna. Däremot kommer vi att pröva ett koncept föreslaget av en av våra medlemmar. Det handlar om att hyra en egen digital utställningsplats på vår hemsida. Det kommer att kosta 500 kr för ett halvår. Man ges möjlighet att visa fem verk åt gången och dessa verk kan bytas ut under hyrperioden.
Styrelsen har valt att under första halvåret 2021 undersöka om intresse finns. Efter ett halvår kommer vi att utvärdera om medlemmarna visat något intresse för möjligheten att hyra plats på hemsidan. Ni kan redan nu anmäla intresse på sekr.kkvhalmstad@gmail.com med rubricering ”Hyra digital utställningsplats”.
 
Till sist – en bokhylla har blivit över! Är det någon verkstad som behöver den?
I entrén, vid anslagstavlan, står den nedmonterad, vit, 70cm bred och 30 djup. 
 
Ljusa hösthälsningar och önskan om en fortsatt kreativ och frisk höst!
 från styrelsen genom
Marie Bendroth Karlsson,  Anna Froio,  Ulla Riise
 

KKV i oktober 2020
Hej alla KKV medlemmar!
 
Oktober och utställningar

Så kom solen efter regn och på Galleri Najaden är det sista dagen på Christina Salwén och Olof Wettermarks utställning med keramik och fotografier. Skynda för att se. Idag, söndag öppet mellan kl. 12 och 16.
Det blir fler utställningar på Galleri Najaden i oktober. Vår medlemsutställning, med tema Halmstad, öppnar den 28 oktober och pågår till den 8 november.
Under oktober finns också vår digitala utställning. På hemsidan www.kkvhalmstad.se .
Digital utställning III
Vår tredje digitala utställning för året, startar 15 november och pågår året ut. Intresserade kan anmäla intresse under tiden 1- 4 november. Samma ”regler” som för tidigare utställningar gäller dvs medlemmar som inte ställt ut tidigare kommer före medlemmar som redan deltagit. Hör man till kategorin tidigare deltagare, ställs man i kö. Det är 15 utställare som gäller.
 
Hyra av digital utställningsplats

Från och med årsskiftet 2020/21 kommer vi att pausa de digitala utställningarna. Däremot kommer vi att pröva ett koncept föreslaget av en av våra medlemmar. Det handlar om att hyra en egen digital utställningsplats på vår hemsida. Det kommer att kosta 500kr för ett halvår. Man ges möjlighet att visa 5 verk åt gången och dessa verk kan bytas ut under hyrperioden.
Styrelsen har valt att under första halvåret 2021 undersöka om intresse finns. Efter ett halvår kommer vi att utvärdera om medlemmarna visat något intresse för möjligheten att hyra plats på hemsidan. Ni kan redan nu anmäla intresse på sekr.kkvhalmstad@gmail.com med rubricering ”Hyra digital utställningsplats”.
 
Keramikverkstan

I keramikverkstan har gjorts ommöbleringar, efter att två nya arbetsbord köpts in från Byggåtervinningen. På framförallt torsdagar är det full aktivitet och många är i verkstan och jobbar. Rakugruppen har varit på ytterligare en bränning. Denna gång hos Göran Loneberg i Fammarp. Dagen var lyckad med enbart enstaka skurar!
OBS att keramikverkstan är uthyrd till Kulturskolan på onsdagar kl.14 – 20. Den är också uthyrd för kurs lördagen den 12.9. V.44 har kulturskolan lov.
Kontaktperson för keramikverkstan är  marianneholmberg47@gmail.com
 
Trä/metall- och silververkstan
I träverkstan finns en ny kontaktperson: Elin Basander André. elin.basander@formsson.se .  Se på hemsidan när nästa träff med täljklubben blir. 
 
Grafikverkstan 
På torsdagar mellan kl. 13 och ca 16.30 har grafiken sina träffar. 
Kajsa Samuelsson fortsätter som kontaktperson. kajsasamuelsson4@gmail.com
 
Textilverkstan
I textilverkstan har vi en ny kontaktperson: Åsa Malmborg rosamalmborg@hotmail.com . Nästa träff i verkstan är onsdagen den 4 november kl. 17.30. 
 
Fotografigruppen
Fotogruppen har en träff inbokad den  21 oktober kl.18. Kajsa Samuelsson är kontaktperson tillsvidare.
 
Gallerigruppen
I veckorna 44 och 45 blir det medlemsutställning i Galleri Najaden. Temat för utställningen är ”Halmstad”. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur du tolkar temat och din relation till Halmstad är bara din.
Du anmäler dig genom att betala in 200kr till pg 926506-7, senast den 20 oktober.
·      Ett verk per person
·      Inlämning och möte söndagen 25 oktober kl.16.
·      Alla utställare måste anteckna sig på en passningslista. Minst 2 personer per pass.
·      Hämtning av utställda verk 8 november kl. 16 – 21 eller på förmiddagen den 9 november, senast kl.12.
·      Vi följer FHM:s riktlinjer under corona-pandemin. Därför har vi ingen sedvanlig vernissage!
Utställningsansvarig är Eva Tingström.
 
Från medlemmar har inkommit ett önskemål, om att ”det alltid ska hänga något på väggarna”. Skulpturer kan ställas i hyllan i galleriet. Det är ett önskemål vi nu ska tillgodose. Därför ber vi er skicka in fotografier på alster ni vill ha utställda. Skicka till Eva Tingström e.tingstrom@telia.com.
 
Nyanlända på Spenshult
Om någon/några av KKV:s medlemmar är intresserade av att leda en grupp nyanlända i kreativt arbete och språkstimulans, så kan ni ta kontakt med integrationskoordinator Mikaela Westerberg 070-0600761.
 
Till sist önskas alla en fortsatt kreativ och frisk höst!
 från styrelsen genom
Marie Bendroth Karlsson,  Anna Froio,  Ulla Riise

ARKIV

Tidigare utställningar

28/10-8/11- 20 Medlemsutställning "Halmstad" 

7/10-18/10-20 Christina Salvén och Olof Wettermark

loading...

5/2-16/2-20: Dan Koon
6/12-8/12-19: Julmarknad och Julutställning
30/10-10/11-19: KKVs samlingsutställning
2/10-20/10-19: Lek med Färg - Gunilla Ekberg
6/6-19/6-19: Inovativa uttryck. Samlingsutställning
30/5-2/6-19: KKVs medlemsutställning
14/4-28/4-19: Ateljégruppens samlingsutställning.
08/3-10/3-19: Om kvinnor - av kvinnor - för alla. Samlingsutställning.