kkv

Utställningsinformation

 • Galleri Najaden ligger på Fiskaregatan 19, i Halmstad. Samma ingång som till Konstnärernas Kollektivverkstad.
 • Galleriet har en utställningsyta på ca 54 m2
 • Ena väggen har tre fönster ut mot parkeringen till Kulturhuset Najaden.
 • Galleriet drivs av medlemmarna i Konstnärernas Kollektivverkstad. Det finns en styrelseutsedd galleri grupp som är behjälpliga vid utställningar, och som tillsammans med styrelsen behandlar intresseanmälningarna.
 • Utställaren har tillgång till KKVs pentry med kaffe/tekokare, kylskåp och mikrougn.

Kostnader

 • Medlemspris 750 kr/vecka.
 • För utställningar med blandat icke medlemmar och medlemmar 750 kr/vecka. Det krävs att det är medlemmen som skriver intresseanmälan och själv medverkar på utställningen.
 • Icke medlemmar och skolor 1000kr/vecka.
 • Företag 2000kr/vecka.
 • KKV tar ingen provision på sålda verk.
   

Hängning

 • Utställaren ansvarar för hängningen.
 • Om det är en grupp som ställer ut, rekommenderas att gruppen utser några som är hängningsansvariga och att samtliga konstverk hängs vid samma tillfälle. Detta för att ansvar tas för helheten så att resultatet blir en väl sammanhållen utställning.
 • En person från Gallerigruppen finns med vid hängningen och ansvarar att utställningen är utformad efter galleriets riktlinjer.
 • Galleriet har en upphängningsanordning, samt att det går att spika i väggen. 
 • Verktyg och upphängningsanordningar finns i förrådet i galleriet.
 • KKVs prisetiketter ska användas.
 • Ingenting får fästas på glasrutor.
   

Passning

 • Tagg utlämnas efter överenskommelse. 
 • Utställarna sköter passning av utställningen och ansvarar för att lokalen låses. Utställaren har tillgång till vårt pentry med kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp och mikrougn.
 • Lokalen får inte lämnas obemannad och olåst!
   

Öppettider

 • Utställningstiden är minst 1 vecka och som mest 4 veckor
 • Rekommenderade öppettider är onsdag – fredag kl: 14:00 till 18:00. Lördag och söndag kl: 12:00 – 16:00.
 • Utställaren bestämmer öppettider men fredag – söndag är ett minimum att ha öppet.
   

Marknadsföring

 • Utställaren sköter själv all marknadsföring
 • Om så önskas kan KKV var behjälplig med att lägga ut info om utställningen på destinationhalmstad.se 
 • För samtliga utställningar skall KKVs logga med adress användas som finns att ladda ner här på hemsidan.
 • På KKV finns en Galleripärm med råd om affischeringsställen, markandsföring mm.
 • För frågor kontakta: galleri.najaden@gmail.com

Uthyrningsavtal
Galleri Najaden

Är du intresserad av att ställa ut skicka intresseanmälan till:
galleri.najaden@gmail.com

Kontaktperson: Maria Berta
 

Logga med adressfält

Använd denna logga vid samtliga utställningar på Galleri Najaden.