kkv

Gallerigruppen

 Arbetsfördelning inom Gallerigruppen
 

Charlotte Nilsson:

mail: charlottenilsson48@gmail.com 
Tel: 0706 76 27 05 
Har hand om samlingsutställningarna. 
-Tar emot anmälningarna per mail samt avgifterna för 
utställningen. 
-Är vernissagevärdinna och gör inköpen till vernissagen. 
 

Christina Salwen:

mail: christina.salwen@gmail.com 
Tel: 0733 89 64 65 
-Marknadsför digitalt för alla utställare 
som ställer ut på Galleri Najaden. 
-lägger in Affischen på KKV:s Facebook och på olika offentliga 
sidor, när hon får den från Anne Tönnerheden. 
-Filmer och bilder från utställningar läggs ut på facebook. 
-Ansvarar för Marknadsföringspärmen. 
 

Eva Benne:

mail: ebenne@telia.com 
Tel: 0705 84 14 92 
Mail och bokningsansvarig. -Läser mailen på galleri.najaden@outlook.com 
-Bokningsansvarig, mailar informationsbladet när 
bokningen är gjord. 
-Ansvarar för Avtalspärmen. 
-Skickar ut affischen till sändlistor av intresserade privatpersoner samt konstklubbar och företag. 
Avgiften betalas av utställare direkt till KKV:s plusgiro 926506-7
 

Eva Tingström:

mail: e.tingstrom@telia.com 
Tel: 0739 82 29 25 
Utställningsansvarig. 
-Gallerigruppen ansvarar för hängningarna av vårens och 
höstens samlingsutställningar och under Tusenlappen. 
Eva tar hjälp av övriga i gruppen i den omfattning som 
hon själv önskar. 
-Ansvarar för - 
förbrukningsmaterial och inköp till Galleriet. 
-Sköter galleriet så som hon anser är nödvändigt för att få ett 
representativ galleri. Utställare hänger sina egna utställningar 
på Galleri Najaden med slutgodkännande från Eva. 
-Ansvarar för pärmen med presentation av utställare. 
 

Karin Glaad-Björding:

mail: idun.friskvard@live.se 
Tel: 0708 47 01 93 
Protokoll samt redigeringsansvarig. 
-Skriver samt skickar ut Gallerigruppens protokoll. 
-Redigerar Gallerigruppens medlemmars arbetsfördelning samt 
mailar den vidare till ordf Marie. 
-Ansvarar för mötespärmen. 
 

Lena Fager:

mail: lhena12@hotmail.com 
Tel: 0722 21 03 26 
Kontakt och loggboksansvarig 
-Visar utställningen exempelvis till konstföreningar enligt 
överenskommelse, med gallerigruppen/ konstnärer. 
-Tar kontakt med olika kontaktpersoner som Galleriet behöver 
komma i kontakt med tex tidningar för att få ett reportage 
ex. HP eller andra tidningar. 
-Kontaktar Halmstads Konsthall för att boka in en utställning 
med KKV. 
-Ansvarar för Galleriets loggbok. 
 

Anne Tönnerheden:

mail: tonnerheden@telia.com 
-gör affischerna eller godkänner dem samt skickar vidare den 
färdiga affischen till Christina för marknadsföring.