kkv

Digital utställning

Är du intresserad av att visa din konst på KKVHalmstads hemsida? I så fall kan du vända dig till Susanne Kres (susanne.kres@icloud.com). Styrelsen för KKV har beslutat att undersöka om det finns intresse för medlemmar att lägga ut bilder på sina verk för en kostnad, med början 2021. Först en kort introduktion där du beskriver teknik och teman, samt hur man kan nå dig. Därefter 5-6 bilder på verk som du kan byta under den tid som du hyr in dig.