kkv

Information om aktiviteter

Gemensam träff för alla som jobbar med silversmide den 21 september kl 18.00.

Gemensamträff för Trä/metall den 21 september kl 18.30.

Under hösten hyr Kulturskolan Keramikverkstaden. onsdagar kl 14-20. 

Höstens utställningar

Christina Salwén och Olof Wettermark v 40-41. 
  

Medlemsutställning
I veckorna 44 och 45 blir det medlemsutställning i Galleri Najaden. Temat för utställningen är ”Halmstad”. Det är bara Fantasin som sätter gränser för hur du tolkar temat och din relation till Halmstad är bara din.
Du anmäler dig genom att betala in 200kr till pg 926506-7, senast den 20 oktober.
·      Ett verk per person
·      Inlämning och möte söndagen 25 oktober kl.16.
·      Alla utställare måste anteckna sig på passningslista. Minst 2 personer per pass.
·      Hämtning av utställda verk 8 november kl. 18 – 21 eller på förmiddagen den 9 november, senast kl.12.
·      Vi följer FHM:s riktlinjer under corona-epidemin. Därför har vi ingen sedvanlig vernissage!
Utställningsansvarig är Eva Tingström.
 

Anne Oskarsson Kronh och Marie Bendroth Karlsson
v 46-47.

Med anledning av rådande pandemin av Covid-19 , uppmanar vi våra medlemmar att vara extra försiktiga och stanna hemma om du är sjuk eller har minsta förkylningsymptom. KKV är öppet som vanligt, och i alla gruppaktiviteter i föreningen är vi noga med att följa folkmyndigheternas rekommendationer.
För mer info om Covid-19, se Folkhälsomyndigheten.
 

Medlemsmöten för medlemmar


 

Öppethus & Nyinvigning av KKV

KKV räknar med att anordna öppet hus och nyinvigning.
 

Möten för medlemmar

Årsmöte 2020-03-08.
Medlemsmöte 2020-08-23