Veronica Lindahl
Är en tecknare och inom grafiken arbetar jag med torrnål och collografi. Dekonstruerar nya världar och invånare.

Veronica Lindahl torrnålstryck

"Ätlig kropp 2015"

www.veronicalindahl.se