kkv

Grafik

Grafikverkstan är ca 100 m2 stor med separat etsrum/kemikalierum. Fönster med dagsljusinsläpp. 

Utrustning
Det finns två koppartryckpressar en med tryckbredd ca. 80 cm och en med tryckbredd ca 60 cm.
Det finns även en bokpress/papperspress

Graffikverkstan har flera stora arbetsytor för ”rent arbete” t ex pappershantering mm.
Höga ”skrivpulpeter” där man kan sitta och teckna.
Värmehäll för infärgning.
Tillgång till diverse verktyg, svart tryckfärg, tarlatan, matolja och såpa för rengöring.


KKV strävar efter att anpassa verksamheten så att den blir så miljövänlig som möjligt.
Det går dock att arbeta med koppargrafik, etsning med syror och järnklorid. Ett särskilt rum med utsug och ventilation finns för detta.

Behörighet
För att få tillgång till grafikverkstaden och dess utrustning skall du kunna visa att du har kunskaper inom det grafiska området. T ex genom tidigare utbildning eller att du deltar i kurser anordnade av oss.

Kontakt
Har du frågor om grafikverkstan kontakta:
Kajsa Samuelsson
0736-294287
kajsasamuelsson4@gmail.com

Tillbaka till verkstäder >>

Grafiska tekniker

Collografi är en metod för att framställa grafiska bilder. Kallas ibland limtryck.
Enkel att börja med, men går att utveckla på många olika och avancerade sätt. Materialet är billigt och miljövänligt. Inga kemikalier används. Silkboard (el. annan kartong) används istället för kopparplåt.
Genom att skära, rista eller bearbeta på andra sätt, kan man få fram liknande resultat som uppnås vid etsningstekniker, t.ex. flatbitning och akvatint. Kartongen kan även bearbetas med t.ex. lim och spackel. Det går att arbeta både med djuptryck och högtryck. Infärgning med koppartrycksfärg och tryckning i en koppartryckpress.

Gummitryck är en metod för att kopiera bilder/fotografier på papper. Ett så kallat fotografiskt ädelförfarande, som uppstod bl a för att fotografiet skulle erkännas som konst och för att kunna framställa färgbilder.
Uppfanns av en fransman Alphonse Poitevin omkring 1855 och i slutet av 1800-talet var intresset för tekniken mycket stort. Därefter glömdes den mer eller mindre bort, men idag finns ett nytt intresse bland konstnärer och fotografer. Namnet är egentligen missvisande, eftersom det inte alls har med tryck att göra. På engelska heter det ”gumprint” och det är en fotografisk teknik, som är långsam och arbetskrävande, men med många möjligheter till kreativa experiment.
Kortfattat kan man förklara tekniken med att man oftast utgår från ett fotografi (och ett stort negativ), som överförs med hjälp av akvarellfärg (blandat med gummi arabicum + en ljuskänslig emulsion) som penslas på ett akvarellpapper. Man lägger lager på lager med färg och exponerar i solen - om man har tid - eller i en belysningsbox med uv-ljus. Framkallning i vatten. I vattenbadet kan man med penslar bearbeta bilden. Färgen på de oexponerade delarna av bilden löses upp och pigmenten sjunker till botten. Oftast blir det mellan fem och åtta lager färg.