Maria Berta

Collography Maria Berta

Min största drivkraft inom konst är att få experimentera med färg och form och material. Oväntade överraskningar under arbetets gång och nya idéer gör att det är spännande varje gång man arbetar med en bild. Under min utbidning på Fria Målarskolan i Halmstad har jag provat på det traditionella sättet att göra grafik.

Från 2007 har jag valt att endast utveckla arbetet med Collografi som är en miljövänlig framställning av grafik. För övrigt föredrar jag växelspel mellan grafik och måleri.

www.mabertart.se
m.berta@mail.com