kkv

Utställningsinformation

Galleri Najaden ligger på Fiskaregatan 19 i Halmstad i samma byggnad som Kulturhuset Najaden. Galleriet har en utställningsyta på ca 50m2.
Utställaren har tillgång till pentry med kaffe- och vattenkokare, kylskåp och mikrougn.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för att ställa ut görs via e-post. I intresseanmälan ska finnas kontaktuppgifter, eventuell rubrik/tema för utställning samt bilder. Adressen är galleri.najaden@gmail.com
Anmälan behandlas av styrelsen i KKV. Styrelsen har utsett en Gallerigrupp, som bekräftar bokning och som ska vara utställarna behjälpliga på olika sätt.
Gallerigrupp: Kontaktperson är Maria Berta 0730736323. Utställningsansvarig: Eva Tingström 0739822925. Extra tagg lånas ut under utställningstiden.
Hyreskontrakt för utställningstiden skrivs med gallerigruppens kontaktperson eller KKV:s ordförande.
OBS! maila en kort presentation till Christina.salwen@gmail.com (högst 5 rader) för evenemangskalendern, ca 4 veckor innan utställningen öppnar.
 

Kostnader

- Medlemspris 1000 kr/vecka.
- För utställningar med blandat icke medlemmar och medlemmar 1000 kr/vecka. Det krävs att det är medlemmen som skriver intresseanmälan och själv medverkar på utställningen.
- Vid samlingsutställningar, då man delar på hyreskostnaden, är lägsta pris 200kr + 20kr per utställare.
- Icke medlemmar och skolor 1250kr/vecka.
- Företag 2000kr/vecka.
Kostnaden sätts in på KKV:s plusgiro 926506-7. Om flera utställare, ska hyreskostnaden sättas in som en summa. Någon av utställarna får samla in av var och en.

Ansvar hängning

Utställande konstnär/er ansvarar för hängningen. Om det är en grupp som ställer ut, rekommenderas att gruppen utser några som hängningsansvariga och att samtliga konstverk hängs samtidigt. Detta för att ansvar tas för helheten så att resultatet blir en väl sammanhållen utställning. En person från Gallerigruppen finns med vid hängningen och ansvarar att utställningen är utformad efter galleriets riktlinjer.
Galleriet har en upphängningsanordning, men man kan även spika. Verktyg finns. Affischen för pågående utställning får sättas upp på entrédörren med häftmassa, inte tejp! Ingenting övrigt får sättas upp på glasrutor och dörrens rutor.
 

Ansvar passning

Utställarna sköter själva passning av utställningen. Man behöver vara två på varje pass. Lokalen får inte lämnas obemannad och olåst!
 

Utställningsperiod - Öppettider

Vill du ha hjälp med digital lansering kontakta christina.salwen@gmail.com
KKV har en mall man kan få som hjälp med utformning av affisch. Utställaren kopierar och sprider själv affischen.
Affischen läggs upp på KKV:s hemsida, i facebook och Instagram.
Det finns en galleripärm på KKV med tips tex om var man kan sätta upp affischer.

Övrig information

KKV har ingen försäkring för utställningsobjekt. Utställaren behöver ha egen försäkring.

Uthyrningsavtal
Galleri Najaden

Är du intresserad av att ställa ut skicka intresseanmälan till:
galleri.najaden@gmail.com

Kontaktperson: Maria Berta
telnr. 0730 736323.

Logga med adressfält

Använd denna logga vid samtliga utställningar på Galleri Najaden.
 

Medlemmar i Gallerigruppen: