Aktuell utställning:

Kommande utställningar:

8-10 mars, kl. 11-16 Samlingsutställning:
OM KVINNOR – AV KVINNOR – FÖR ALLA
Vecka 16-17: Ateljégruppens samlingsutställning

Kriterier för att få hyra:
Hyrkostnad:

Mall till affisch: https://web1.storegate.com/share/X9cU8ha

Bokningsansvarig är Anna-Karin Johansson: niraqana@gmail.com