kkv

December
Idag är det plusgrader igen, inte många men tillräckligt för att isen på gatan ska börja tina. Önskar alla en halkfri december! Under första hälften av december har det varit mycket aktivitet på KKV. Förutom möten, så har Galleri Najaden visat Under tusenlappen och under första helgen var det julmarknad, med många besökare. I keramiken är hyllorna proppfulla av alster som ska brännas och i textilen har Janne-Alice lett en workshop. 
Igår, på Luciadagen, hade styrelsen sitt sista möte för i år och på första advent hade vi medlemsmöte. Detta utskick blir en liten rapport från dessa båda möten.
Medlemsmötet 27.11.22
Trots att vi prickat in en traditionstyngd söndag, så var vi glada att närmare 30 medlemmar kom till årets andra medlemsmöte. Av olika anledningar, har vi detta år, inte kunnat ha de fyra medlemsmöten, som är vår ambition. Det blir förhoppningsvis bättring 2023.
Gallerigruppen informerade om delvis nya rutiner för utställare. Maria Berta slutar som boknings- och mailansvarig för gallerigruppen. Eva Benne övertar hennes uppgifter. Anne Tönnerheden kommer i fortsättningen att vara behjälplig med affischer. 
Kontaktansvariga från de olika verkstäderna gav en lägesrapport. 
Grafikverkstan får ny kontaktansvarig efter nyår. Vi tackar Kajsa Samuelsson så mycket för det arbete hon gjort! Ny kontaktperson blir Else Poulsgaard else.poulsgaard@gmail.com. 
Keramikverkstan har nu en ”kölista” för att bli aktiv där. Detta pga att vi inte har arbetsplats för fler för tillfället. Styrelsen handhar ”kölistan”. Marianne Holmberg är kontaktansvarig. OBS! Aktuellt i keramikverkstan är att vi på grund av den allmänna elsituationen minskar ner antalet bränningar. För en tid framöver behöver vi vara restriktiva och det innebär en (1) bränning per vecka.
Textilverkstan behöver en ny kontaktansvarig. Anmäl intresse på sekr.kkvhalmstad@gmail.com. 
Ateljégruppen träffas en tisdag i månaden och kontaktansvarig är Anki Tornberg.
Silververkstan har 3 aktiva arbetsgrupper; måndag och tisdag kvällstid samt en grupp dagtid på tisdagar. Frida Enqvist är kontaktansvarig.
Fotogruppen har 14 aktiva medlemmar och trångt, vilket tyvärr försvårat nyanskaffning av utrustning. Mats Jernberg är kontaktansvarig.
Träverkstan fordrade en egen punkt och styrelsens förslag till förbättring diskuterades under fikapausen. 
DESSVÄRRE byggde styrelsens förslag på ett missförstånd. Missförståndet gäller bandsågen och har uppstått i kontakten med EJCA (fabrikanten). Värdet av bandsågen och eventuell ersättning för densamma vid försäljning har blandats ihop. Den summa vi trodde vi kunde få visade sig vara helt fel. Vi ber om ursäkt för vårt misstag. 
MEN, i tron att vi skulle kunna få bra betalt för bandsågen, gjordes det ett omfattande och prisvärt förslag till inköp av ny och alternativ utrustning. Styrelsen har beslutat att merparten av det förslaget ändå kan genomföras utifrån föreningens befintliga ekonomi. Detta är i linje med vår ambition att stödja inköp av grundutrustning till våra verkstäder, utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns.
Hemsidan 
Susanne som sköter hemsidan jobbar med den på måndagar. Om ni vill ha ut något aktuell från verkstad eller galleri så maila Susanne. Hon kommer att behöva ta ledigt från det arbetet from nästa år, så vi behöver någon som kan ta över det jobbet. Vem? E-postadress: kkvhemsida@outlook.com  
Igen…
Vi planerar att ha en återbruksworkshop i början av 2023 för att eventuellt ha en återbruksutställning senare på våren. Jag skriver om detta redan nu för att alla intresserade ska hinna leta, spara, hitta gamla grejer och material. Men vi kommer att återkomma om detta och finns det någon som är intresserad av att hålla i detta återbruksprojekt så hör av er till mig på bendrothkarlssonmarie@gmail.com. Har du idéer om detta, så maila mig.
Till sist vill vi att ni bokar söndagen den 12 mars 2023 för årsmöte vilket innebär att sista inbetalningsdagen för årsavgiften för nästa år är fredagen den 24 februari.
På årsmötet behöver vi välja två nya ordinarie ledamöter till styrelsen, varav en sekreterare. Hör av er till Ulla Riise ullrii@gmail.com om ni är intresserade. Tänk på att föreningen behöver en styrelse för att vara en förening!

Men innan dess önskar vi alla
en skön och varm jul och nyår!

  


Många hälsningar från styrelsen
genom
Marie Bendroth Karlsson

November
Novembermörker, men en styrelse med ny energi, så efter månader av uppehåll i medlemsutskicken är vi tillbaka igen, både med information och planerat medlemsmöte. Fortfarande är det en tid kvar, men att vi närmar oss jul påminns man om av gallerigruppens inbjudan till att delta i en julmarknad. Se mer information om detta längre ner i texten.
Vi behöver nya personer både till verkstäder och i gallerigruppen. Har du tid och lust att göra en aktiv insats för KKV? Läs mer längre ner.
Kontakter utåt
Två av våra medlemmar, Hanna Stenström och Frida Enqvist, representerade oss på KKV Riks första nationella konferens. Tack för det!
Projektet, som syftar till att stimulera nätverkande mellan produktionsplattformar i syd Sverige, till vilket vi inbjöds att delta, både som besökare och som mottagare av besök, är igång. Roligt nog finns intresse för att besöka KKV i Halmstad. Vi kommer att ta emot besökare från IföCenter i Bromölla och från  Mediaverkstan i Malmö.
Det har kommit en inbjudan att söka residens hos KKV i Härnösand. Läs bifogat dokument för hur man ansöker.
Medlemsmöte
Nu, äntligen, räknar vi med att få till ett medlemsmöte! Hoppas ni kan och vill komma, söndagen den 27 november kl. 13-15. Anmäl dig på sekr.kkvhalmstad@gmail.com. Vi bjuder på adventsfika. Vi behöver träffas och samtala om verksamheten.
Dagordning skickas som vanligt ut en vecka innan. Om du har något du vill att vi ska ta upp på mötet hör gärna av dig i god tid innan på ovanstående e-postadress.
 
Gemensam städdag
Lördag 19 november mellan kl.10-12 är det gemensam höststädning på KKV. Hela stället ska rengöras och vi behöver göra en särskild insats i träverkstan, som är i eländigt skick.
Byggåtervinningen önskar hjälp
Byggåtervinningen önskar hjälp med konstnärlig utsmyckning av två av deras rum. De föreslår det som ett samarbete med KKV. Om du är intresserad av vad detta innebär och vad som önskas, åk ut till byggåtervinningen på Slagfältsvägen 3 eller ring  035-220734.
Verkstäderna
Eventuella gemensamma aktiviteter bestäms i de olika verkstadsgrupperna. Om man är intresserad av vad som pågår i en speciell verkstad är det bra att finnas med på eventuell ”chattråd”, som en del verkstäder har.
Vi behöver nya kontaktansvariga i textilverkstan och för ateljégruppen (tillsammans med Anki Tornberg).
Kontaktansvarigas roll i verkstäderna är:
·       Ha kunskap om verkstadens utrustning och kunna ge ”körkort” där sådan erfordras
·       Ge introduktion i verkstaden för nya medlemmar
·       Samordna träffar
·       Sköta kommunikation mellan verkstadens aktiva medlemmar och styrelsen
 
Keramikverkstan: kontaktansvarig är Marianne Holmberg marianneholmberg47@gmail.com
Höstens rakubränning blev tyvärr inställd på grund av att vår rakuledare Göran Loneberg blev sjuk. Vi önskar honom naturligtvis ett snart och bra tillfrisknande.
Vi har nu så många aktiva i keramikverkstan att personer som ansöker om nytt medlemskap i KKV, för att få arbeta med keramik, skriver vi in på en väntelista.
Kulturskolan fortsätter att hyra på onsdagar mellan kl.14 och kl. 20. De avslutar höstterminen den 15.12 för jullov i tre veckor.
Träverkstan: kontaktansvarig är Timo Jurvelin artbytimo@gmail.com
Serviceman från EJCA har besiktigat vår bandsåg. Den är inte komplett och behöver en service/komplettering som enligt EJCAs serviceman skulle kosta ca 15.000kr. Vi återkommer till detta på nästa medlemsmöte.
 
Silver: kontaktansvarig är Frida Enqvist fridasmail@yahoo.com
Silversmedernas arbetsgrupper träffas måndag - och tisdagskväll samt enstaka söndagar.
 
Ateljégruppen: kontaktansvariga är Maria Berta m.berta@mail.com (fram till årsskiftet) och Anki Tornberg tornberg1@telia.com. Ateljégruppen träffas en gång i månaden. Nästa tillfälle är tisdag 8 november.
 
Grafikverkstan: kontaktansvarig är Kajsa Samuelsson kajsasamuelsson4@gmail.com  I Grafikverkstan fortsätter arbetet i första hand under onsdagar och torsdag. Bra att veta om man önskar sällskap när man jobbar eller hjälp och råd.
 
Fotolabbet: kontaktansvarig är Mats Jernberg matsolovjernberg@gmail.com
 
Textilverkstan: söker en kontaktansvarig.
Textilgruppen träffas varannan vecka. Nästa träff är torsdag 3 november kl.17.
 
Galleri Najaden, pågående och kommande utställningar
Pågående utställning är Blicken, en fotoutställning. Den avslutas på söndag 6.11.
Därefter har Under tusenlappen vernissage lördag 12.11, en utställning i vilken sexton kkv-medlemmar ställer ut.
 
Vid årsskiftet avslutar Maria Berta sitt uppdrag i Gallerigruppen. Gruppen behöver då en ersättare, som kan ta hand om mail och bokningar. Eva Tingström, som nu är utställningsansvarig i gallerigruppen, behöver också hon ersättas, med någon som har utställningserfarenhet. För mer information om hur uppgifterna inom gallerigruppen fördelas kan ni ta kontakt med Eva Benne ebenne@telia.com .
 
Gallerigruppen bjuder genom Eva Benne in till Julmarknad
·        Utställningen pågår under helgen 3 – 4 december.
·        Öppettid är 13.00 till 17.00
·        Anmälan ska vara inne 15 november och skickas till
Eva Benne via mail ebenne@telia.com
·        Kostnad för att deltaga är 150 kr. Även betalningen görs till Eva Benne
på swish: 0705 84 14 92 (komplettera med ditt namn).
·        Möte inför utställningen, för samtliga utställare, är 23 november kl 17:00.
·        Varje utställare får själv ordna sin plats i lokalen och duka upp sina alster
från kl. 11.00 den 3 december.
Efter marknadens stängning åligger det var och en av utställarna att återställa och städa lokalen.
·        Utställare måste själva vara på under båda marknadsdagarna, alltså obligatorisk närvaro.
·        Eva Benne tar fram affisch enligt KKVs mall och kopierar upp ett antal
som finns på plats vid mötet 15 november.
 
Hemsidan
Susanne som sköter hemsidan jobbar med den på måndagar. Om ni vill ha ut något aktuell från verkstad eller galleri så maila Susanne. Hon kommer att behöva ta ledigt från det arbetet from nästa år, så vi behöver någon som kan ta över det jobbet. Vem? E-postadress: kkvhemsida@outlook.com 
Till sist en repris från augustiutskicket
Vi planerar att ha en återbruksworkshop i januari för att ha en återbruksutställning senare på våren. Eventuellt med ett program om vikten av hållbarhet. Jag skriver om detta redan nu för att alla intresserade ska hinna leta, spara, hitta gamla grejer och material. Men vi kommer att återkomma om detta och finns det någon som är intresserad av att hålla i detta återbruksprojekt så hör av er till styrelsen sekr.kkvhalmstad@gmail.com . Kanske kan det bli en liten arbetsgrupp.
 


 
Med bästa hälsningar från styrelsen genom
 Marie Bendroth Karlsson
 
 

KKV maj/juni 2022
Hej alla KKV- medlemmar!
Maj och juni
När jag nu äntligen skriver ett nytt medlemsutskick, så är majmånad på upphällning. Igår hade styrelsen sitt näst sista möte innan sommaren och jag ville få med vad som beslutades på det mötet. Vårt sista möte innan ”ledighet” är den 13 juni så vill ni oss något – hör av er innan dess.
Sen sist….
Vi har varit på konstresa till Louisiana och Ordrupsgaarden i Danmark! Det vill säga många av oss. Vi fyllde en 50 buss, med lite hjälp av makar och vänner.
 
Resan blev uppskattad och om intresse finns kommer ytterligare en resa att arrangeras tidigt i höst. Fundera därför på ställen att åka till. Vi har redan nu två förslag 
Borås (textil- o konstmuseet, Abecita, Ålgården och konst på stan) 
Tjörn (Nordiska Akvarellmuseet och Pilane). 

Rapport från skurhinkarna
Vårens gemensamma städdag genomfördes av sex medlemmar. I första hand städades gemensamma utrymmen. Till hösten får alla en ny chans att göra fint och erfara hur trevligt det kan vara att städa (o fika) tillsammans. Till dess städar, som vanligt var och en efter sig och varje verkstad turas om att städa det gemensamma.

Medlemsmötet som var planerat till 12 maj, blev inställt då endast en handfull medlemmar anmält sig. Nu hoppas vi på bättre uppslutning efter sommaren. Återkommer med datum, men vi tänker oss slutet av augusti eller början av september.

KKV hade Öppet hus 14 maj och besöktes av en hel del människor i olika åldrar. 
Kan vi förbättra något till nästa års Öppet hus? Ska vi ha Öppet hus? Frågor att återkomma till.

Nya beslut
Vi är nu 125 medlemmar och i några av verkstäderna är det mycket aktivitet. Hittills har vi varit mycket generösa med att ta emot nya medlemmar. Vi kommer efter 1 juli att kräva att nya medlemmar har erfarenhet av att arbeta i det material eller den teknik som vederbörande vill arbeta med hos oss.
En projektor kommer att köpas in och monteras i taket på galleriet. Den ska användas för bildvisningar vid föreläsningar och liknande, till konstnärligt arbete och till utställningar. AV-koncept, som sköter monteringen, har genomfört denna typ av arbete på Najaden och Mjellby, så vi räknar med att det blir bra.
För att vår entréhall ska bli trevligare ska vi ha en ständigt pågående visning av både två- och tredimensionella verk i och på bokhyllorna. Ateljégruppen, grafiken, foto och textilgruppen får turas om att hänga bilder på ”väggytorna” och keramik och trä får turas om att ställa objekt i boxarna. Förslaget är att vi till en början ska visa ett fåtal verk av en konstnär i taget och verkstäderna ordnar rullande schema med sina medlemmar. Ateljégruppen och keramikverkstan börjar i september. 
På insidan av förrådsdörren sitter en inköpslista där vi skriver upp förbruksmaterial som fattas. Else Poulsgaard är ny inköpare. Det bästa är att det görs storinköp, så vår kassör slipper en mängd kvitton på småsummor. 
Aktiviteter i verkstäderna
Eventuella gemensamma aktiviteter bestäms i de olika verkstadsgrupperna. Om man är intresserad av vad som pågår i en speciell verkstad är det bra att finnas med på eventuell ”chattråd”, som en del verkstäder har. 
Kontaktansvarigas roll i verkstäderna är:
Ha kunskap om verkstadens utrustning och kunna ge ”körkort” där sådan erfordras
Ge introduktion i verkstaden för nya medlemmar
Samordna träffar
Sköta kommunikation mellan verkstadens aktiva medlemmar och styrelsen
Keramikverkstan: kontaktansvarig är Marianne Holmberg marianneholmberg47@gmail.com
Kulturskolan fortsätter att hyra på onsdagar mellan kl.14 och kl. 20
Träverkstan: kontaktansvarig är Timo Jurvelin artbytimo@gmail.com

Silver: kontaktansvarig är Frida Enqvist fridasmail@yahoo.com
Silversmedernas arbetsgrupper träffas måndag - och tisdagskväll + onsdagar dagtid samt enstaka söndagar.
Ateljégruppen: kontaktansvariga är Maria Berta m.berta@mail.com och Anki Tornberg tornberg1@telia.com. Ateljégruppen träffas en gång i månaden. 

Grafikverkstan: kontaktansvarig är Kajsa Samuelsson kajsasamuelsson4@gmail.com Grafikverkstan fortsätter att arbeta i första hand under onsdagar och torsdag.

Fotolabbet: kontaktansvarig är Mats Jernberg matsolovjernberg@gmail.com

Textilverkstan: kontaktansvarig är Smilli Asteräng  s.asterang@me.com
Textilgruppen träffas varannan vecka. Nästa träff är torsdag 2 juni.


Galleri Najaden
Nu pågår medlemsutställningen I skogen. Sista dagen är 12 juni.


OBS att det är nya direktiv för utställare angående utställningsaffischen!
Eva Benne vill ha information om hur ni vill ha det: bilder i formatet jpg, som inte får vara större än 2MB, texter, färger osv. Sedan sätter hon samman i ett format som fungerar till olika informationskällor.


Hemsidan - sommaruppehåll
Susanne som sköter hemsidan jobbar med den på måndagar. I medlemsutskicket för mars fanns bifogat mer information om det.
Hon tar semester med början 4 juli till och med 21 augusti. Den som vill ha med något på hemsidan under denna period måste mail Susanne senast 26 juni. 
E-postadress: kkvhemsida@outlook.com


Många konstupplevelser och en skön sommar önskar styrelsen
genom Marie Bendroth Karlsson

 


KKV april 2022
Hej alla KKV- medlemmar!
April
Våren är här och med massor av pollen i luften. Vi har allergiker på KKV och därför kan vi av hänsyn till dem inte ha levande vårblommor och grönskande kvistar på borden!
Tänk på att reducera eventuella blomsterarrangemang till vernissagerna.
Kriget i Ukraina är en sorg och oro. Något vi får hjälpa varandra med. Särskilt viktigt nu är att KKV är en mötesplats där omsorg och glädjen i att skapa ger oss framtidstro och känslan av att vi är viktiga för varandra. Gunther Teutsch, som ställde ut hos oss i mars, valde att skänka 50% av sin förtjänst till Ukraina genom IM (Individuell människohjälp). Kan KKV göra något? Göra en insamling? Öppna våra verkstäder för konstnärligt verksamma flyktingar? Maila sekr.kkvhalmstad@gmail.com om ni har en idé.
Hjälp sökes!
KKV har erbjudit sig att hjälpa till med passning av kulturskolans utställning v.17.
De första dagarna klarar de själva och vi har några anmälda, men vi behöver en person till som kan passa fredagen den 29 april kl. 14-18. Maila mig om du kan och vill bendrothkarlssonmarie@gmail.com.
 
Vårens gemensamma aktiviteter
Gemensam städdag 24 april
Före pandemin hade vi gemensamma städdagar, till vilka alla bjöds in att göra rent i hela KKV. Nu är det dags igen för att ta ett gemensamt tag i lokalerna. Söndagen den 24 april mellan kl. 10-13 välkomnar vi alla som vill hjälpa till. Styrelsen köper in till fika.
 
Medlemsmöte 12 maj
Torsdagen den 12 maj kl. 17 – 19 är det dags för nästa medlemsmöte. Anmäl till sekr.kkvhalmstad@gmail.com .
 
 
Öppet hus 14 maj
Lördagen den 14 maj har vi Öppet hus, samtidigt med Kulturhuset Najaden och Kulturskolan. Mellan kl. 10 -14 ser vi därför gärna att medlemmar arbetar i de olika verkstäderna och är beredda att svara på frågor om KKV i allmänhet och ”sin” verkstad i synnerhet.
 
Aktiviteter i verkstäderna
Eventuella gemensamma aktiviteter bestäms i de olika verkstadsgrupperna. Om man är intresserad av vad som pågår i en speciell verkstad är det bra att finnas med på eventuell ”chattråd”, som en del verkstäder har.
Keramikverkstan: Marianne Holmberg marianneholmberg47@gmail.com
Kulturskolan fortsätter att hyra på onsdagar mellan kl.14 och kl. 20
OBS! måndagen den 11 april är keramikverkstan uthyrd mellan kl. 15.00 och 20.00! Då kan medlemmar inte jobba där och det är bra om ingen ugn sätts sent på dagen innan. Hanna och Olle leder en grupp från Nolltrefem.
Rakuglasering 21.4 och rakubränning 26 och 27.4.
Intresset är stort därför blev det två grupper.
Priset för att delta är 550kr.
Träverkstan: Just nu har vi ingen kontaktansvarig för träverkstan, men
träverkstan kommer att förbättras under våren, till en mer lättstädad och funktionell plats. En grupp intresserade av att planera och utföra detta arbete finns nu. Samordnare för den gruppen är Smilli Asteräng och första arbetsmötet blir den 11.4.
 
Silver: Frida Enqvist fridasmail@yahoo.com
Silversmedernas arbetsgrupper träffas måndag - och tisdagskväll + onsdagar dagtid samt enstaka söndagar.
 
Ateljégruppen: Maria Berta m.berta@mail.com och Anki Tornberg tornberg1@telia.com. Nästa ateljégruppsmöte är imorgon (5.4) kl. 17.
 
Grafikverkstan: Kajsa Samuelsson kajsasamuelsson4@gmail.com Grafikverkstan fortsätter att arbeta i första hand under onsdagar och torsdag.
 
Fotolabbet: Kontaktansvarig är Mats Jernberg matsolovjernberg@gmail.com
 
Textil: Textilverkstan har äntligen fått en kontaktansvarig: Smilli Asteräng  s.asterang@me.com  Det blir en träff måndag 25 april kl. 19. De som har anmält intresse för textil kommer att få ett mail om detta.
Galleri Najaden
Lördagen 9 april kl. 12 öppnar Ateljégruppens utställning på temat Vatten.
 
Glöm inte medlemsutställningen den 26 maj-12 juni, på tema I skogen.
Information om anmälan, arbetsmöte m.m. kommer senare.
 
OBS att det är nya direktiv för utställare angående utställningsaffischen!
Eva Benne vill ha information om hur ni vill ha det: bilder i formatet jpg, som inte får vara större än 2MB, texter, färger osv. Sedan sätter hon samman i ett format som fungerar till olika informationskällor.
Hemsidan
Susanne som sköter hemsidan jobbar med den på måndagar. I medlemsutskicket för mars fanns bifogat mer information om det.
Konstresa
Fredagen den 22 april gör vi en bussresa från KKV till Louisiana och Ordrupsgaarden. 47 personer kommer att delta i resan.
Det finns intresse för att också göra en konstresa i början av hösten. Jag tar in förslag på resmål bendrothkarlssonmarie@gmail.com. Om flera förslag kommer in tar vi upp det på medlemsmöte och låter majoritetens röster vara utslagsgivande. Den resan kommer att göras på en lördag, så att också arbetande medlemmar kan delta.
 
Arbetsgrupper – vem har lust?
Det vore fint om vi kan få till arbetsgrupper för dels planering av ”konst i det gröna” dels konstresor. Förslag: varje verkstad utser en eller två som representant för ”sin” verkstad.
”Konst i det gröna” (arbetsnamn) är tänkt som en aktivitetsdag med utställning och aktiviteter vid Prins Bertils stig och gamla ”flygfältet”. Behöver planeras, samordnas och ordnas med tillstånd osv. Ingen arbetsgrupp – ingen aktivitetsdag. Maila mig intresse bendrothkarlssonmarie@gmail.com .
 
Städning
Vi får bli lite bättre på att städa de gemensamma utrymmena, toalett och pentry. Toaletten behöver städas en gång i veckan. Bestäm i verkstäderna vem som gör det, annars är det lätt att det glöms bort. Tiden går så fort.
 
Glömt att betala medlemsavgiften?
Du som ännu inte betalat din årsavgift på 750kr, behöver göra det innan 15.4 på plusgiro 926506-7, om du vill fortsätta ha en fungerande tagg. Glöm inte att skriva ditt namn. Hör gärna av er om ni väljer att avsluta ert medlemskap och berätta varför. Skicka också tillbaka taggen.
Allt gott och många hälsningar från styrelsen
genom Marie Bendroth Karlsson
 

 

KKV mars 2022
Hej alla KKV- medlemmar!
Mars
Idag när jag skriver, är det 8 mars och Internationella kvinnodagen! Många vårblommor har kommit upp och fåglarna bygger bo (i alla fall skatorna har jag sett!).
Kriget i Ukraina är en sorg och oro. Något vi får hjälpa varandra med. Särskilt viktigt nu är att KKV är en mötesplats där omsorg och glädjen i att skapa ger oss framtidstro och känslan av att vi är viktiga för varandra.
Årsmötet
Söndagen den 6 mars hade vi årsmöte, vi var 27 medlemmar som klarade av formaliteterna och vi har nu en delvis ny styrelse. Tack alla som kom!
Vi avtackade Susanne Sverdrup, som arbetat för styrelsen i 3 år. Hon var på plats och kunde ta emot blomma och presentkort som tack. Eva Benne och Eva Stensson var både förhindrade att komma, men får som tack för arbete i styrelsen, sina presentkort, på posten.
Å så en ursäkt för en blunder! Valberedningen som gjort ett bra arbete i flera år – avtackades inte på plats! De får också sina presentkort på posten. Tack Maria Berta och Anki Tornberg!
Ny ordinarie ledamot är Hanna Stenström och ny suppleant är Else Poulsgaard. Ulla Riise blev vald till ny valberedning. Vi välkomnar alla tre och ser fram emot att samarbeta.
De som har mandattid kvar är:
Marie Bendroth Karlsson, ordförande,
Anna Larsson tidigare sekreterare, är kvar som ordinarie ledamot med fortsatt ansvar för medlemskapsfrågor och
Elin Basander André, tidigare ordinarie ledamot, övertar sekreterarfunktionen.
Smilli Asteräng, kassör
Kerstin Carlson, ordinarie ledamot och
Anne Oskarsson Krohn, suppleant.
För att den nya sammansättningen ska få en bra start har Sensus erbjudit oss två halvdagar i ”styrelseutbildning”, under våren. Bra att få ett gemensamt språk och tid att diskutera vissa grundfrågor.
Aktiviteter i verkstäderna
Eventuella gemensamma aktiviteter bestäms i de olika verkstadsgrupperna. Om man är intresserad av vad som pågår i en speciell verkstad är det bra att finnas med på eventuell ”chattråd”, som en del verkstäder har.
Keramikverkstan: Marianne Holmberg marianneholmberg47@gmail.com
Kulturskolan fortsätter att hyra på onsdagar mellan kl.14 och kl. 20.
OBS! Lördagen den 12 mars är keramikverkstan uthyrd! Då kan medlemmar inte jobba där och det är bra om ingen ugn sätts sent på fredagen innan.
Rakuglasering 21.4 och rakubränning 27.4. Fulltecknad grupp.
Träverkstan: Andreas Carlie andreas.carlie@hotmail.com
Träverkstan kommer att förbättras under våren, till som vi hoppas, en mer lättstädad och funktionell plats. En grupp intresserade av detta finns nu. Samordnare är Smilli Asteräng.
 
Silver: Frida Enqvist fridasmail@yahoo.com
Silversmidarnas arbetsgrupper träffas måndag - och tisdagskväll + onsdagar dagtid samt enstaka söndagar. Nästa silvermöte är den 14 mars kl.17.30.
 
Ateljégruppen: Maria Berta m.berta@mail.com och Anki Tornberg tornberg1@telia.com
 För ateljégruppens vårutställning har tema Vatten valts. Anmälan om att delta lämnas till Anna Larsson bamlarsson7@gmail.com Sista dagen för anmälan 8.3!
 
Grafikverkstan: Kajsa Samuelsson kajsasamuelsson4@gmail.com Grafikverkstan fortsätter att arbeta i första hand under onsdagar och torsdag.
Collografikursen den 12 mars är nu fulltecknad.
 
Fotolabbet: Kontaktansvarig är Mats Jernberg matsolovjernberg@gmail.com
 
Textil:
Textilverkstan har fortfarande behov av en kontaktansvarig.
Om någon textilintresserad har lust att leda någon gruppaktivitet så ta kontakt med
mig på bendrothkarlssonmarie@gmail.com så kan jag göra ett grupputskick till dem som visat intresse för textilverkstan. En kokplatta är inköpt för färgningar. Har någon en stor kastrull att skänka? Finns någon med erfarenhet av ”ecoprint”, som har lust att ha en kursdag?
Galleri Najaden
 
Just nu har vi en utställning med Gunter Teutsch verk, måleri, teckningar och skulpturer. Sista veckan nu så passa på om du inte sett den. Den har hittills varit välbesökt. På vernissagedagen hade vi 102 besökare. Gunters fru Anna-Lena hade bakat bondkakor i mängd och KKV bjöd på kaffe. Det blev en fin dag och många som inte tidigare kände till KKV, fick en rundtur i verkstäderna. Tack Hallands-Posten som hade en stor artikel om utställningen. Äntligen kom Galleri Najaden i tidningen! Tack också till Marianne Holmberg och Kajsa Samuelsson, som gjort utställningen möjlig.


 
Tema för Medlemsutställning 26 maj-12 juni nu klart
Det kom in ett antal förslag till teman för vårens medlemsutställning. På ett möte med gallerigruppen, samlades förslagen i en hatt med avsikt att låta lotten avgöra. Förslaget som drogs var I skogen. Alla som vill delta får nu tid att jobba på temat I skogen. Information om anmälan, arbetsmöte m.m. kommer senare.
 
OBS att det är nya direktiv för utställare angående utställningsaffischen!
Eva Benne vill ha information om hur ni vill ha det, bilder jpg inte större än 2MB, texter, färger osv. Sedan sätter hon samman i ett format som fungerar till olika informationskällor.
 
Hemsidan
Äntligen har vi fått någon som sköter hemsidan! Tack Susanne. Information från henne se bifogat dokument.  
Glöm inte att då och då titta in på vår hemsida www.kkvhalmstad.se
 
Konstresa
Fredagen den 22 april planerar vi en bussresa från KKV till Louisiana och Ordrupsgaarden (information om detta har tidigare mailats ut). Resan kostar 335kr och entrébiljetter tillkommer. Eftersom intresset varit stort har jag bokat en större buss, så fler kan få plats. Vill du följa med och inte tidigare har anmält dig maila bendrothkarlssonmarie@gmail.com
Det finns också intresse för att göra en konstresa i början av hösten. Jag tar in förslag på resmål. Om flera förslag kommer in tar vi upp det på medlemsmöte och låter majoritetens röster vara utslagsgivande. Den resan kommer att göras på en lördag.
 
Arbetsgrupper – vem har lust?
Det vore fint om vi kan få till arbetsgrupper för dels planering av ”konst i det gröna” dels konstresor. Förslag: varje verkstan utser en eller två som representant för ”sin” verkstad.
”Konst i det gröna” (arbetsnamn) är tänkt som en aktivitetsdag med utställning och aktiviteter vid Prins Bertils stig och gamla ”flygfältet”. Behöver planeras, samordnas och ordnas med tillstånd osv. Ingen arbetsgrupp – ingen aktivitetsdag.
 
Städning
Vi får bli lite bättre på att städa de gemensamma utrymmena, toalett och pentry. Toaletten behöver städas en gång i veckan. Bestäm i verkstäderna vem som gör det, annars är det lätt att det glöms bort. Tiden går så fort.
 
Du som ännu inte betalat din årsavgift på 750kr, gör gärna det så snart du kan på plusgiro 926506-7. Glöm inte att skriva ditt namn.
Allt gott och många hälsningar från styrelsen
genom Marie Bendroth Karlsson