kkv


 

KKV april 2023
Hej alla KKV- medlemmar!

April

April och det blommar och börjar grönska. Våren brukar locka till många slags
aktiviteter och fortfarande droppar det in nya medlemmar. Vi är nu 106 medlemmar i
KKV Halmstad. Med våren kommer också allergier – tänk på att inte ta grönskande
och blommande kvistar till KKV! Även om det är vackert. Och OBS! att på
förekommen anledning måste vi nu också ha förbud mot hundar i verkstäderna på
grund av allergier.

Föredrag
Multikonstnären Mikael Ericsson kommer den 2 maj kl. 18. Välkomna då att lyssna
på ME när han berättar om sitt konstnärskap. Vi ses i Studio 3. Föredraget är
kostnadsfritt och man får gärna ta med nån vän. Anmälan till:
sekr.kkvhalmstad@gmail.com Rubricera: föredrag
Men innan dess har vi vårens gemensamma Städdag.
De som kan samlas på KKV måndagen 24 april kl. 10. Det brukar både vara trevligt
och gå fort när vi är flera.
Plåtskåpen
Skåpen är vårt bekymmer. Ett problem som fortfarande är olöst. Problemet handlar
förstås om att vi har skåp som inte ens räcker till hälften av våra medlemmar. En
olöslig ekvation om vi ska vara rättvisa. Styrelsen har fått på sitt bord att lösa detta.
Vi vill pröva en väg som involverar kontaktansvariga i samtliga verkstäder. Det
innebär att man i varje verkstad gör en lista på de som är i verkligt behov av ett skåp,
tex inte har någon bil och använder tunga material eller på annat sätt har svårt att ta
med material.
Styrelsen vill ha in en lista från varje verkstad med namn och argument för att behov
föreligger. Så får vi se om detta är en fruktbar väg att lösa det hela. Senast 15 maj.
Maila till sekr.kkvhalmstad@gmail.com eller lägg i styrelsebrevlådan på byrån i
grafiken.
Använd hemsidans mailadress
Frida Enqvist, som har hand om hemsidan ber er att använda hemsidesadressen när
ni mailar henne! kkvhemsida@outlook.com Sprid detta i verkstäderna. Jag har sett
att fel information ligger ute.
Träverkstan
Vi har fortfarande lite som ska köras iväg från träverkstan. Någon som kan? Detta
behöver göras, innan vi kan ”bygga” nytt. Det ligger en hög med några bräder och
skröfs på golvet vid svarven. Många väntar på att den ”nya” träverkstan ska komma
på plats, med bland annat en mindre och för miljön bättre bandsåg. För att detta ska
bli gjort behöver vi hjälpas åt.
H/L räddning
Sen förra utskicket har ett gäng KKV:are gått H/Lräddnings utbildning. Så bra!

Och som vanligt vill jag tala om att styrelsen gärna tar emot mail med tankar, frågor
och synpunkter!
Många soliga hälsningar från styrelsen
genom
Marie Bendroth Karlsson