kkv

Aktuellt på Konstnärernas kollektivverkstad

Information om aktiviteter

OBS!
Kulturskolan kommer att hyra Keramikverkstan onsdagar mellan kl 14-20 från och med v.15 till terminens slut.

Utställningar våren 2021

Utställningar under våren är inställda. 

OBS Kattegattkliniken hyr Galleri najaden för vaccinering med start den 25/3. KKV:s medlemmar har ej tillgång till galleriet under tiden kattegattkliniken hyr.

OBS!
Eftersom smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland har skärpta restriktioner införts. Därför har Galleri Najaden stängt och gruppaktiviteterna är inställda. Verkstäderna är öppna för eget arbete och egna aktiviteter.
Kulturskolans lektioner är inställda.

Med anledning av rådande pandemin av Covid-19 , uppmanar vi våra medlemmar att vara extra försiktiga och stanna hemma om du är sjuk eller har minsta förkylningsymptom. KKV är öppet som vanligt, och i alla gruppaktiviteter i föreningen är vi noga med att följa folkmyndigheternas rekommendationer.
För mer info om Covid-19, se Folkhälsomyndigheten.
 

Årsmöte
Den 14 mars 2021 hade vi årsmöte. På grund av att vi inte kunde träffas och ha årsmöte blev det i år ett årsmöte per post och mail. Samtliga dokument finns här på hemsidan under fliken arkiv.

Öppethus & Nyinvigning av KKV

Möten för medlemmar

Det planerade medlemsmötet den 9/5 via zoom är inställt. Mer information kommer framöver.