kkv


 

Med anledning av rådande pandemin av Covid-19 , uppmanar vi våra medlemmar att vara extra försiktiga och stanna hemma om du är sjuk eller har minsta förkylningsymptom. KKV är öppet som vanligt, men alla gruppaktiviteter från föreningen är tillsvidare vilande.
För mer info om Covid-19, se Folkhälsomyndigheten.
 

Medlemsmöten för medlemmar

Styrelsen i KKV räknar med att det blir ett medlemsmöte tidigt i höst.
 

Öppethus & Nyinvigning av KKV

KKV räknar med att anordna öppet hus och nyinvigning.
 

Tidigare händelser

Årsmöte 2020-03-08.

Ateljégruppen

Ateljégruppens träff i Grötvik kvällen den 4/6 blev varm, men blåsig. Var och en hittade sina motiv i den inspirerande omgivningen med hav, klippor, förvridna talla och björkar och strandängar. Avslutningsvis grillade och åt vi tillsammans, samtidigt som vi planerade för höstens verksamhet. Uppstarten i augusti kan också förläggas utomhus, om vädret tillåter. Ateljégruppen har ansvar för städningen i augusti och om du vill hjälpa till med den kan du ta kontakt med Anki Tornberg 072 20 44 550.