KKV flyttade under hösten 2018 in till Nya Kulturhuset Najaden. Fiskaregatan 21, på söder.

Vi är just nu i uppstarten med att utveckla KKVs verksamhet med fler konstnärliga tekniker, samt ett konstgalleri, Galleri Najaden.

Är du intresserad av att bli medlem eller/och vill veta mer, kontakta någon i styrelsen.